O SZKOLE

      Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Magdalence powstała z inicjatywy i na prośbę rodziców. Szkoła ma za zdanie, oprócz zapewnienia dobrej edukacji, również dbanie o wychowanie w duchu wartości katolickich. Szkoła ma być bezpiecznym i przyjaznym miejscem zdobywania podstawy do dalszego kształcenia dla najmłodszych dzieci.

 

   Szkoła w Magdalence pragnie działać w oparciu o zasadę ścisłej współpracy rodziny i szkoły w wychowaniu dzieci. Dlatego też rodzice decydując się na wybór naszej szkoły zobowiązują się do przekazywania tych samych wartości, które promuje szkoła. Ponieważ jest ona tworzona przez rodziców zakładamy aktywny udział rodziców w życiu szkoły.  

 

    Rodzice wychowując dzieci stawiają im (a także sobie, bo przykład jest najlepszym środkiem wychowawczym)  różne wymagania, dzięki którym młodzi ludzie  rozwijają swoją osobowość, doskonalą się i dojrzewają. W pierwszym okresie życia dziecka praca ta odbywa się w domu i z natury rodzice odgrywają w niej pierwszoplanową rolę. Później w proces wychowawczy włączają się przedszkole i szkoła. Nie są one w stanie, ani nie powinny zastępować rodziców w ich zadaniu, natomiast mogą posłużyć pomocą. Ważne jest, aby dziecko otrzymywało podobny przekaz w domu i szkole.

 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Szkoły

 

 

Misja szkoły

 

"Misją szkoły jest wspieranie rodziców w kształceniu i wychowaniu ich dzieci w duchu wartości katolickich".

Historia szkoły

Szkoła została powołana do życia przez rodziców we wrześniu 2014 roku.

 

Organem założycielskim szkoły jest Fundacja Edukacji i Kultury.

 

Szkoła wpisana jest na listę szkół katolickich Archidiecezji Warszawskiej i podlega Radzie Szkół Katolickich.