DAROWIZNY

FUNDACJA EDUKACJI I KULTURY

Fundacja EiK jest organem prowadzącym NIEPUBLICZNĄ KATOLICKĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ

im.bł. ks. J. Popiełuszki w Magdalence. Fundacja jest jednocześnie organizacją non-profit. Wszystkie środki finansowe fundacja przeznacza na rozwój i bieżącą działalność szkoły.

DARCZYŃCY
 
Szkoła została stworzona przez rodziców i na prośbę rodziców. Dlatego też darczyńcami są najczęściej Rodzice lub Dziadkowie naszych uczniów. Zachęcamy także inne osoby do wsparcia, swoja pracą lub środkami finansowymi, naszej młodej szkoły, która nadal ma wiele potrzeb.
 
 
NASZYM DARCZYŃCOM SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIA!!!
FUNDRISING

Fundacja prowadzi również intensywne działania fundrisingowe na rzecz dalszego rozwoju szkoły. W tym celu ubiegamy się o granty i szukamy sponsorów instytucjonalnych. W ciągu roku naszej działalności udało nam się uzyskać dotację w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA, otrzymać grant dla UKS CINIS-TAK w ramach programu KLUBY SPORTOWE ORANGE oraz uzyskać wsparcie Gminy Lesznowola na ogrodzenie i odnowienie placu zabaw.

WIĘCEJ INFORMACJIkontakt:

om. 72

kontakt:

 

kom. 728 47 34 34

kom. 607 434 161 

sekretariat@szkolawmagdalence.pl

8 47 34 34

kom. 607 434 161 

sekretariat@szkolwmagdalence.p

NIEPUBLICZNA KATOLICKA 

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. bł. ks. J. Popiełuszki 

ul. Wojska Polskiego 31

05-506 Władysławów

kontakt:

 

kom. 728 47 34 34

kom. 607 434 161 

sekretariat@szkolawmagdalence.pl

nr konta bankowego:

Alior Bank S.A.

12 2490 0005 0000 4500 8786 1598

© 2020 Copyright by Szkoła Podstawowa Władysławów