KADRA SZKOŁY

 

Dobry nauczyciel jest sercem szkoły

Pani Anna Sycewicz

Miasto, Region

zastępca dyrektora ds. pedagogicznych, nauczyciel j.angielskiego, fonetyki i dwujęzyczności

wychowawca klasy 6

Pani Agnieszka Dec

Miasto, Region

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,

wychowawca klasy 3

Pani Karina Rajman

wychowawca klasy 7

nauczyciel religii

Pani Ewelina Ferenc-Gołaszewska

Miasto, Region

nauczyciel języka polskiego

wychowawca klasy 5

Pani Agata Piotrowicz

Miasto, Region

wychowawca klasy zerowej

Pani Justyna Modzelewska

Miasto, Region

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel plastyki

wychowawca klasy 2

Pani Katarzyna Dobrzyńska

Miasto, Region

nauczyciel biologii i przyrody

Pani Agnieszka Putek

Miasto, Region

nauczyciel języka angielskiego

Pani Monika Nickowska

Miasto, Region

psycholog szkolny

Pan Mariusz Tkaczyk

Miasto, Region

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel historii

wychowawca klasy 1

Pan Marcin Piotrowicz

Miasto, Region

nauczyciel informatyki

Please reload

Pan Jacek Kwiatkowski

Miasto, Region

wychowawca klasy 4

nauczyciel informatyki, pedagog szkolny

Pani Gabriela Sobieszek

nauczyciel języka angielskiego

Pani Kinga Kowalska

nauczyciel matematyki

Pani Anna Niedziela-Stec

nauczyciel przyrody

nauczyciel muzyki

Pan Mariusz Tkaczyk

nauczyciel historii, instruktor szachów

Pani Urszula Puszcz

nauczyciel wychowania fizycznego, trener pływania II stopnia, sędzia pływania synchronicznego

Pani Marlena Rowińska

nauczyciel języka hiszpańskiego

Pan Tomasz Kwapisz

Miasto, Region

logopeda

Please reload