PROFIL SZKOŁY

​Poniżej przedstawione zostały generalne założenia dotyczące profilu kształcenia w Szkole w Magdalence.

Kształcenie ogólne na wysokim poziomie

Nasza szkoła uzyskała certyfikat „Szkoła Przyjazna Rodzinie”. Jest on nadawany placówkom chroniącym dzieci przed treściami kwestionującymi znaczenie rodziny w życiu człowieka oraz podejmującym działania formacyjne nakierowane na promocję wartości prorodzinnych. Przyjęcie certyfikatu jest swego rodzaju gwarancją realizacji przez szkołę wychowania dzieci i młodzieży w duchu szacunku dla rodziny. Jest on również jasnym sygnałem dla rodziców chcących chronić dzieci przed szkodliwymi treściami, odwołującymi się do groźnych ideologii kwestionujących zasadniczą rolę małżeństwa i rodziny w życiu społecznym.

Kształcenie praktyczne

Projekt MegaMisja prowadzony we współpracy z Fundacją Orange ma na celu podniesienie wiedzy i cyfrowych kompetencji uczniów. Zależy nam, by najmłodsi byli bezpiecznymi i świadomymi użytkownikami multimediów, a nauczyciele mieli dostęp do sprawdzonych materiałów, dzięki którym mogą prowadzić nowoczesne zajęcia dla dzieci.

Nasi nauczyciele korzystają z gotowych scenariuszy zajęć na temat bezpiecznego i twórczego korzystania z nowych mediów.
Aby trafić w potrzeby dzieci, wyzwania oparte są na mechanizmie gry edukacyjnej. Pojawiają się w niej animowani bohaterowie, którzy mają mnóstwo pytań i kłopot z pewnym cyfrowym wynalazkiem. Dzieci, pracując w grupie, podejmują kolejne zadania w MegaMisji i zdobywają punkty, aby móc wymieniać je na nagrody pomocne w realizacji zajęć: sprzęt multimedialny, książki, materiały plastyczne, pomoce edukacyjne, które wzbogacą wyposażenie szkoły.

Nacisk na naukę języków obcych

W naszej szkole kładziemy nacisk na efektywne nauczanie języków obcych. Językiem wiodącym jest język angielski. Zajęcia z języka angielskiego podzielone zostały na zajęcia obowiązkowe przed południem, w zależności od wieku dzieci od 2 do 4 godzin w tygodniu, oraz zajęcia dodatkowe popołudniowe w ramach świetlicy szkolej. Zajęcia dodatkowe popołudniowe mają charakter zabawy z językiem i nie wymagają odrabiania prac domowych. Są to: muzyka w języku angielskim, plastyka w języku angielskim oraz elementy dramy. Dwa razy w roku dzieci począwszy od klasy 1 biorą udział w konkursie Olimpusek z języka angielskiego. Uczniowie klasy 3 rozpoczynają przygotowania do egazminu Cambridge English. Zakładamy, że do efektywnej nauki języka potrzebne jest nauka praktyka.

W ramach zajęć popołudniowym dzieci mają również kontakt z drugim językiem - językiem włoskim. Zajęcia prowadzone w formie zabawy mają na celu osłuchanie dzieci z drugim językiem oraz naukę podstawowych słów.