top of page

ZAPISY

 

Zapisy na rok szkolny  2024/2025 i kolejne trwają przez cały rok.

Zapraszamy na DZIEŃ PRÓBNY - kontakt pod numerem telefonu: 728 47 34 34.

Przyjmujemy uczniów do klas:

  • klasy ósmej

  • klasy siódmej

  • klasy szóstej

  • klasy piątej

  • klasy czwartej

  • klasy trzeciej

  • klasy drugiej

  • klasy pierwszej

  • zerówki.

 

Rekrutacja w naszej szkole obejmuje trzy etapy:

1. Złożenie Wniosku o przyjęcie dziecka

Wniosek o przyjęcie dziecka pobrany na stronie należy zeskanować i przesłać na adres: sekretariat@szkolawmagdalence.pl

2. Indywidualne rozmowy z rodzinami

Rozmowy z rodzinami to czas na zadanie wszystkich, ważnych z punktu widzenia rodzica, pytań. To także moment zapoznania Państwa z profilem i zasadami, którymi kieruje się szkoła. Termin rozmowy jest ustalany indywidualnie przez sekretariat szkoły. W tym czasie dziecko ma możliwość poznania szkoły i uczestniczenia w zajęciach w ramach świetlicy.

3. Podpisanie umowy i wpłata wpisowego

Decyzja o przyjęciu dziecka do szkoły jest przekazywana telefonicznie lub na adres e-mail. Podpisanie dokumentów i wpłata wpisowego to ostatni krok niezbędny do przyjęcia dziecka do placówki.

OPŁATY

Szkoła prowadzi działalność non-profit. Środki pochodzące z subwencji oświatowej i czesnego przeznaczane są w całości na zapewnienie funkcjonowania i rozwoju szkoły.

Czesne nie obejmuje opłat za posiłki i zajęcia dodatkowe, ani też za wycieczki, wyjazdy, bilety wstępu oraz materiały dydaktyczne (podręczniki poza dotacją celową i zeszyty).

 

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY

 

 

KONTAKT:

tel. 728 47 34 34

tel. 513 367 442

😊 

 

​ZAPISY I OPŁATY

bottom of page