top of page

Wymagania edukacyjne w klasie 3

Poniżej zamieszczone zostały treści nauczania obowiązujące w klasie 3.

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

zdjęcie1.jpg

W razie pytań  prosimy o kontakt z sekretariatem
Szkoły Władysławów

Monika Wąsowska

sekretarz szkoły

bottom of page