top of page

Wymagania edukacyjne w klasie 7

Poniżej zamieszczone zostały treści nauczania obowiązujące w klasie 7.

Język polski

Matematyka

Chemia

Geografia

Język angielski

Fizyka

Biologia

Historia

zdjęcie1.jpg

W razie pytań  prosimy o kontakt z sekretariatem
Szkoły Władysławów

Monika Wąsowska

sekretarz szkoły

bottom of page