top of page

Wymagania edukacyjne w klasie 6

Poniżej zamieszczone zostały treści nauczania obowiązujące w klasie 6.

Język polski

Matematyka

Geografia

Język angielski

Historia

Biologia

zdjęcie1.jpg

W razie pytań  prosimy o kontakt z sekretariatem
Szkoły Władysławów

Monika Wąsowska

sekretarz szkoły

bottom of page