top of page

Wymagania edukacyjne w klasie 8

Poniżej zamieszczone zostały treści nauczania obowiązujące w klasie 8.

Język polski

Matematyka

Chemia

Geografia

Język angielski

Fizyka

Biologia

Informatyka

zdjęcie1.jpg

W razie pytań  prosimy o kontakt z sekretariatem
Szkoły Władysławów

Monika Wąsowska

sekretarz szkoły

bottom of page