top of page

PROJEKTY W KTÓRYCH BIERZEMY UDZIAŁ

W chwili obecnej bierzemy udział w następujących projektach i programach:

Szkoła Przyjazna Rodzinie

Nasza szkoła uzyskała certyfikat „Szkoła Przyjazna Rodzinie”. Jest on nadawany placówkom chroniącym dzieci przed treściami kwestionującymi znaczenie rodziny w życiu człowieka oraz podejmującym działania formacyjne nakierowane na promocję wartości prorodzinnych. Przyjęcie certyfikatu jest swego rodzaju gwarancją realizacji przez szkołę wychowania dzieci i młodzieży w duchu szacunku dla rodziny. Jest on również jasnym sygnałem dla rodziców chcących chronić dzieci przed szkodliwymi treściami, odwołującymi się do groźnych ideologii kwestionujących zasadniczą rolę małżeństwa i rodziny w życiu społecznym.

MegaMisja

Projekt MegaMisja prowadzony we współpracy z Fundacją Orange ma na celu podniesienie wiedzy i cyfrowych kompetencji uczniów. Zależy nam, by najmłodsi byli bezpiecznymi i świadomymi użytkownikami multimediów, a nauczyciele mieli dostęp do sprawdzonych materiałów, dzięki którym mogą prowadzić nowoczesne zajęcia dla dzieci.

Nasi nauczyciele korzystają z gotowych scenariuszy zajęć na temat bezpiecznego i twórczego korzystania z nowych mediów.
Aby trafić w potrzeby dzieci, wyzwania oparte są na mechanizmie gry edukacyjnej. Pojawiają się w niej animowani bohaterowie, którzy mają mnóstwo pytań i kłopot z pewnym cyfrowym wynalazkiem. Dzieci, pracując w grupie, podejmują kolejne zadania w MegaMisji i zdobywają punkty, aby móc wymieniać je na nagrody pomocne w realizacji zajęć: sprzęt multimedialny, książki, materiały plastyczne, pomoce edukacyjne, które wzbogacą wyposażenie szkoły.

Projekt „Gra matematyczna”

Projekt realizowany w klasie 1 i 2 przez cały rok. Zakłada rozwijanie umiejętności matematycznych przez grę w gry planszowe. Jest to nauka przez zabawę w gronie rodzinnym w czasie weekendów.

Projekt „Biblioteka szkolna”

Projekt „Biblioteka Szkolna” - skierowany jest dla uczniów klasy 2. Ma na celu poznanie sposobu działania biblioteki szkolnej oraz nauczenie dzieci samodzielności i odpowiedzialności za powierzone zadania. W każdą środę kolejni dwaj uczniowie lub uczennice prowadzą bibliotekę szkolną.

Program Bezpiecznie Tu i Tam

Celem programu jest podniesienie kompetencji dzieci i ich rodziców w zakresie bezpieczeństwa w internecie. Kurs internetowy dla rodziców i nauczycieli zawiera wiele cennych wskazówek na temat bezpieczeństwa dziecka online. Program wyposaża w praktyczną

widzę na temat wychowania dzieci w dobie mediów elektronicznych i informuje o narzędziach ochrony młodych internautów.

Owoce w Szkole

Celem projektu „Owoce w szkole” jest uczenie dzieci dobrych nawyków żywieniowych oraz propagowanie zdrowego odżywiania. W ramach programu dzieci mają zagwarantowany codzienny dostęp do świeżych owoców przez cały rok szkolny. Dzieci w czasie wspólnych posiłków wzajemnie zachęcają się i motywują się do jedzenia owoców. Projekt zakłada także zajęcia edukacyjne na temat zdrowego odżywiania się, w czasie których poznają różne owoce i warzywa.

 

eTwinning

Twinning to społeczność szkół w Europie. eTwinning jest częścią Comeniusa, unijnego programu dla szkół. Jest to program którego celem jest zachęcenie nauczycieli, oraz uczniów z krajów Unii Europejskiej, do podjęcia wspólnych działań edukacyjnych za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych dostępnych w szkołach lub w domach uczestników.

Akcja eTwinning promuje współpracę szkół w Europie za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych, tak by szkoły w prosty sposób mogły tworzyć w ramach różnych dziedzin krótko – i długoterminowe partnerstwa.

Portal eTwinning jest głównym miejscem spotkań oraz platformą pracy. Jest dostępny w 25 językach i przyciągnął do siebie blisko 170 000 członków i ponad 5324 projektów realizowanych przez dwie lub więcej szkół z całej Europy. Portal oferuje narzędzia internetowe umożliwiające nauczycielom znalezienie partnerów do współpracy, zakładanie projektów, dzielenie się pomysłami, wymienianie się przykładami najlepszych praktyk oraz natychmiastowe rozpoczęcie współpracy z wykorzystaniem różnych, specjalnie dopasowanych do potrzeb narzędzi, dostępnych na platformie eTwinningu. eTwinning został zainaugurowany w 2005 roku jako główna akcja Programu eLearning Komisji Europejskiej.

SAVOIR-VIVRE W SZKOLE I NIE TYLKO

Projekt ma na celu kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach oraz ukierunkowanie i wspomaganie w zakresie poznawania, doskonalenia i stosowania przyjętych zasad savoir-vivre’u. W ramach projektu uczniowie poznają zasady savoir-vivre’u, nabywają umiejętności kulturalnego współżycia z innymi ludźmi oraz przekonują się, że kultura dnia codziennego ułatwia nawiązywanie kontaktów, jest wyrazem szacunku dla drugiego człowieka, a uprzejmość i ogłada towarzyska ułatwiają stosunki międzyludzkie.

Projekt "Adopcja na odległość - HOPE”

W ramach projektu zbieramy i przekazujemy środki na utrzymanie dziewczynki mieszkającej w Kasisi o imieniu Hope. Hope urodziła się w 2006r. Dziewczynka żyła na ulicy, zaczepiła tam jedną z Sióstr Służebniczek i zapytała, czy ona zna te siostry z Kasisi, które przygarniają bezdomne dzieci. Później sprawa potoczyła się szybko, siostra zabrała ją na policję, policja przekazała sprawę opiece społecznej, a ta spełniła oczywiście marzenie Hope i przywiozła ją do Kasisi. Hope jest bardzo grzeczna, mądra i ma jedno marzenie - chce zostać księgową. Nasi uczniowie pomagają Hopę w spełnieniu tego marzenia.

 

bottom of page