top of page

WYKŁADY DLA RODZICÓW

 

Szanowni Państwo,

wychodząc na przeciw oczekiwaniom Rodziców, raz na 2 miesiące nasza szkoła przygotowuje WYKŁADY NA TEMATY WYCHOWAWCZE dla Rodziców naszych uczniów. Korzystamy z najlepszych wykładowców posiadających wieloletnie doświadczenie praktyczne w wychowaniu dzieci i młodzieży. Bardzo mile widziane są propozycje tematów od Rodziców!

Do chwili obecnej odbyły się następujące wykłady:

„Jak skutecznie przekazywać wartości” - wykładowca:  pan Janusz Wardak

Prelegent jest ojcem dziewięciorga dzieci, z-cą dyrektora ds. wychowawczych w Szkole prowadzonej przez Stowarzyszenie Sternik oraz stałym gość programów o wychowaniu w Radio Warszawa. Jest także współzałożycielem Akademii Familijnej. Obszerna informacja o działalności znajduje się na stronie www.wardakowie.pl  którą warto odwiedzić.  

 

„Rodzina szkołą charakteru” –  wykładowcy: państwo Katarzyna i Waldemar Dobrzyńscy

Państwo Dobrzyńscy są rodzicami piątki dzieci, moderatorami Akademii Familijnej. p. Katarzyna pełni funkcję z-ca dyrektora ds. wychowawczych w przedszkolu prowadzonym przez Stowarzyszenie Sternik, osoby które dzielą się wiedzą i rodzicielskim doświadczeniem w temacie budowania charakteru członków rodziny.

"Święta bez ekranu" - wykładowca:  pan Janusz Wardak

Prelegent jest ojcem dziewięciorga dzieci, z-cą dyrektora ds. wychowawczych w Szkole prowadzonej przez Stowarzyszenie Sternik oraz stałym gość programów o wychowaniu w Radio Warszawa. Jest także współzałożycielem Akademii Familijnej. Obszerna informacja o działalności znajduje się na stronie www.wardakowie.pl  którą warto odwiedzić.  

„Stawiam na stół. Jak wykorzystać posiłki do budowania życia rodzinnego” - wykładowca

pani Anna Murawska

Pani Anna Murawska to żona, mama sześciorga dzieci, z zawodu nauczyciel biologii, obecnie zajmuje się domem. Pani Anna jest od 10 lat  moderatorką Akademii Familijnej - kursów dla rodziców oraz autorką artykułów, wykładów i  poradników o tematyce rodzinnej; "Stawiam na stół", "Kocham i Wymagam", "Chodzi o pieniądze". 

 

"Dziecko w świecie mediów".- wykładowca: pan Waldemar Dobrzyński

pan Waldemar Dobrzyński z zawodowu informatyk jest jednocześnie moderatorem Akademii Familijnej ojciec piątki dzieci.

"Zaproszenie do refleksji nad misją swojej rodziny i szkoły do której uczęszczają dzieci i młodzież" wykładowca: pan Piotr Gryza

Pan Piotr Gryza ojciec czworki dzieci. Wiceminister zdrowia ekspert ochrony zdrowia. W przeszłości kierował Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, był także prezesem Rady Narodowego Funduszu Zdrowia. Był także dyrektorem szpitala na Solcu (Warszawa) i twórcą Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych.

"Wspólnota rodziny i szkoły" - wykładowca:  pan Janusz Wardak

Prelegent jest ojcem dziewięciorga dzieci, z-cą dyrektora ds. wychowawczych w Szkole prowadzonej przez Stowarzyszenie Sternik oraz stałym gość programów o wychowaniu w Radio Warszawa. Jest także współzałożycielem Akademii Familijnej. Obszerna informacja o działalności znajduje się na stronie www.wardakowie.pl  którą warto odwiedzić.  

bottom of page