top of page

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

Misją szkoły jest wspieranie rodziców w kształceniu i wychowaniu dzieci zgodnie z chrześcijańską koncepcją człowieka i życia. Rodzice, nauczyciele i uczniowie akceptują dobrowolnie wspólny model wychowawczy w duchu wartości katolickich i zobowiązują się do jego zachowania. Mają temu służyć różnorodne płaszczyzny współpracy. Szkoła ma również pobudzać kreatywność i zaangażowanie rodziców w proces wychowania.

 

SPOTKANIA INDYWIDUALNE - między wychowawcą a rodzicami, na  zakończenie semestru letniego i zimowego oraz w zależności od bieżących potrzeb; odbywają się indywidualnie dla każdego dziecka,

 

WYKŁADY na tematy wychowawcze lub WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM

dla rodziców - co dwa miesiące

 

SPOTKANIA INTEGRACYJNE - raz na kwartał dla całej wspólnoty szkoły

zakończone (święto Patrona Szkoły, kolędowanie, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny).

 

WSPÓLNA EUCHARYSTIA - na rozpoczęcie i zakończenie roku, dla uczniów

w każdy pierwszy piątek miesiąca.

BIBLIOTECZKA DLA RODZICÓW - mieści się w pobliżu biblioteczki dla

 

uczniów i zawiera lektury przygotowane specjalnie z myślą o rodzicach

uczniów naszej szkoły.

bottom of page