top of page

Wymagania edukacyjne w klasie 5

Poniżej zamieszczone zostały treści nauczania obowiązujące w klasie 5.

Język polski

Matematyka

Historia

Język angielski

Biologia

Geografia

zdjęcie1.jpg

W razie pytań  prosimy o kontakt z sekretariatem
Szkoły Władysławów

Monika Wąsowska

sekretarz szkoły

bottom of page