KADRA SZKOŁY

 

Dobry nauczyciel jest sercem szkoły.

pani Ewa Baraniuk
z-ca dyrektora ds pedagogicznych
wychowawca
klasy drugiej
pani Paulina Minkiewicz
wychowawca
klasy pierwszej
pani Marta
Adamczyk-Borucka
wychowawca
klasy zerowej
s. Pauletta
(Małgorzata Gójska)
nauczycielka
religii
pani Joanna Papierz
nauczyciel zajęć popołudniowych
pani Agnieszka Putek
nauczyciel
języka
angielskiego
pani Luiza Niemirka
logopeda
pan Paweł Pirogow
nauczyciel matematyki i szachów
pani Renata Włodarek
nauczycielka
muzyki
pani Monika Nickowska
psycholog szkolny