top of page
 • Facebook

Zapraszamy na DNI OTWARTE we wtorki
5.03, 12.03. 19.03, 26.03 godz.8-13.30
Zapisy: 728 47 34 34

IMGP6595.JPG

:)

EGZAMIN 2023 2.jpg

O nas

Przyjaźń

Rozwój

 • Szkoła powstała dzięki zaangażowaniu Rodziców chcących dla swoich dzieci najlepszej edukacji.

 • Opieramy swój program edukacyjno-wychowawczy przede wszystkim na transparentnej, otwartej współpracy z Rodzicami. 

 • W szkole ważna jest dla nas: wspólnota - zaangażowanie do służby innym - wspieranie ambicji - rozwijanie inicjatywy.

 • Wspieramy rozwój naszych nauczycieli, aby oni wspierali rozwój naszych uczniów.

 • Naszą ambicją jest pomoc w kształtowaniu odpowiedzialnych, dojrzałych i otwartych na świat młodych ludzi, przygotowanych aby sprostać wyzwaniom współczesnego dynamicznie rozwijającego się świata. Chcemy, aby dobra edukacja była dostępna dla każdego uzdolnionego dziecka, dlatego wspieramy rodziny wielodzietne.

 • Na wstępie uzgadniamy z Rodzicami czy przyświecają nam te same wartości, aby zachować jedność między domem rodzinnym, a szkołą.

 • Każdy nauczyciel jest zarazem wychowawcą, dlatego dbamy o jakość naszej kadry. Nasi nauczyciele to nie tylko  profesjonaliści, ale też przyjaciele i mentorzy uczniów.

 • Aby zapewnić dobrą komunikację i  zwinność działania, korzystamy z metodyki SCRUM zaadoptowanej do naszych potrzeb.

 • Rozwijamy się z sukcesami od 2014 roku, a wciąż wierzymy, że najlepsze przed nami.

 

Szanowni Państwo,

 

w sprawie korzystania z boiska przez mieszkańców Władysławowa i okolic

można kontaktować się w godzinach pracy szkoły tj. 8.00-17.00

pod numerem telefonu: 728 47 34 34.

Porządek

Życzliwość

Dobra Edukacja

Radość

Empatia

 • Kameralne klasy do 15 osób.

 • Nauka krytycznego myślenia, stosujemy rutyny krytycznego myślenia

 • Rozszerzony program języka angielskiego w wymiarze 5 godzin tygodniowo, w tym konwersacje

 • W klasach 7-8 zwiększona liczba godzin matematyki i j.polskiego

 • Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów egzaminacyjnych

 • Koła zainteresowań

 • Język hiszpański.

 • Na informatyce praktykujemy zasady metodyki SCRUM

 • Programowanie w języku Python i Scratch, druk 3D

 • W klasach 1-3 informatykę w oparciu o OZOBOTY

 • Zajęcia dodatkowe:

  • basen, gimnastyka korekcyjnaakrobatyka, piłka nożna, siatkówka, terapia ręki, TUS

  • szachy, drama, koło dziennikarskie, koło filozoficzne, koło dyskusyjne

  • indywidualne lekcje pianina i gitary, rękodzieło, kurs gotowania.

 • Dni projektowe

 • Nauka podstaw zarządzania projektami prowadzone przez certyfikowanego kierownika projektów

 • Konkursy przedmiotowe i olimpiady

 • Tutoring dla uczniów klas starszych oraz testy motywacji i testy inteligencji wielorakiej 

Lojalność

Słuchanie innych

atom1_edited.jpg
IMG_20190916_074640_12.jpg

:)

Atmosfera - Relacje - Wartości

 • Respektujemy zasadę, że Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci.

 • Wierzymy, że dobra edukacja udaje się wówczas, gdy w szkole dbamy dobrą atmosferę, relacje i wartości, które są niezbędne, aby młody człowiek mógł wzrastać i rozwijać się.

 • Dbamy o dobrą atmosferę i warunki pracy naszych pedagogów, ponieważ szczęśliwy spełniony dorosły, będzie dzielił się tym, co kocha i potrafi z młodymi ludźmi.

 • Dbamy by te same wartości, którymi kierują się Rodzice, były przekazywane w szkole zarówno w sferze edukacyjnej jak i wychowawczej.

 • Tworzymy bezpieczną, rodzinną atmosferę i liczymy na wzajemne wsparcie.

 • Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, współorganizują spotkaniach, rocznice, a także weekendowe wspólne “wyjścia” z dziećmi.

 • W pracy pedagogicznej zwracamy uwagę na mocne strony uczniów, wzmacniamy poczucie własnej wartości, bo wierzymy, że to stanowi podstawę rozwoju w każdy obszarze intelektualnym, fizycznym, duchowym i emocjonalnym.

 • Naszym celem jest by uczniowie w sposób wolny i samodzielny umieli podejmować dobre decyzje i brali za nie odpowiedzialność.

 • Nasz program wychowawczy ma na celu wypracowanie u uczniów dobrych rutyn, które pomagają w dążeniu do celu, takich jak pracowitość, porządek, męstwo, sprawiedliwość, uczciwość ect.

 • Promujemy zaangażowanie i poczucie sprawczości u uczniów w projektach realizowanych w ramach wolontariatna rzecz szkoły i społeczności lokalnej takich jak kiermasze dla potrzebujących, sprzątanie lasu, dbanie o ekologię wokół nas ect.

 • Od klasy 6 wzwyż uczniowie mają możliwość skorzystania z autorskiego programu tutoringowego.

 • W procesie edukacji zapewniamy wsparcie psychologa, pedagoga, pedagoga specjalnego, logopedy i specjalisty SI.

Rekrutacja

Zapisy na rok szkolny 2024/2025 do klas 0-8 trwają przez cały rok. Rekrutacja w naszej szkole obejmuje trzy etapy:

 1. Złożenie Wniosku o przyjęcie dziecka. Wniosek o przyjęcie dziecka pobrany na stronie należy zeskanować i przesłać na adres: sekretariat@szkolawmagdalence.

 2. Indywidualne rozmowy z rodzinami. Rozmowy z rodzinami to czas na zadanie wszystkich, ważnych z punktu widzenia rodzica, pytań. To także moment zapoznania Państwa z profilem i zasadami, którymi kieruje się szkoła. Termin rozmowy jest ustalany indywidualnie przez sekretariat szkoły. W tym czasie dziecko ma możliwość poznania szkoły i uczestniczenia w zajęciach w ramach świetlicy.

 3. Podpisanie umowy i wpłata wpisowego. Decyzja o przyjęciu dziecka do szkoły jest przekazywana telefonicznie lub na adres e-mail. Podpisanie dokumentów i wpłata wpisowego to ostatni krok niezbędny do przyjęcia dziecka do placówki.

:)

rekodzielo.jpg

Dzień w szkole

Jeśli chcieliby Państwo, aby dziecko poznało:

 • koleżanki/kolegów z klasy do której mogłoby uczęszczać

 • nauczycieli, którzy mogliby je uczyć

 • atmosferę naszej szkoły

zapraszamy do spędzenia DNIA NAUKI w naszej szkole.

 • Wizyta dziecka w szkole odbywa się w godz. 8.00 -13.35.

 • Dziecko ma zapewniony bezpłatny obiad tego dnia.

 • Prosimy kontaktować się pod numerem: 728 47 34 34.

:)
 

Nasza Kadra

Zespół pomocy pedagogiczno-psychologicznej:

psycholog - p. Monika Lipmann
pedagog specjalny - p. Aleksandra Leśkiewicz
pedagog specjalny - p. Natalia Bajdo-Celejewska
pedagog - p. Agata Fido
logopeda - p. Aneta Kwiecińska

EDUKACJA
DOMOWA

dzieci biegające

BADANIE MOTYWACJI DZIECKA

Żółty fotel

KONSULTACJA PEDAGOGICZNA, PSYCHOLOGICZNA,
COACHING

Czytanie książki w fotelu

SZKOLENIA
DLA MAM

AKADEMIA MOTYWACYJNEGO DNA

bottom of page